Członkami Komisji Edukacji Geograficznej są członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którzy zgłoszą swój udział w jej pracach. W skład Komisji mogą wchodzić także osoby nie będące członkami PTG, zainteresowane celami jej działalności, którzy złożą deklarację członkowską do Prezydium Komisji.