"Edukacja geograficzna w Polsce - „Tradycje – Wyzwania”

Sesja VII (godzina 16.45 -18.30) na Kongresie Geografii Polskiej w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego PTG.

"Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym" - najbliższa doroczna konferencja KEG PTG. Warszawa, 19-20 października 2018 r.

Ostatnia doroczna konferencja KEG PTG została zorganizowana na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowiec w dniach 24-25 listopada 2017 r. "Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły"

  • Komunikat - zaproszenie na konferencję
  • Karta zgłoszenia
  • Program