Doroczna konferencja KEG PTG pt. "Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się" odbyła się w IG UJK w Kielcach w dniach 22-23 listopada 2019 r. (piątek i sobota)

  • Komunikat 1
  • Karta zgłoszenia
  • Komunikat 2 z PROGRAMEM KONFERENCJI
  • W w dniach 21-22 września 2019 r.w Warszawie odbyło się XX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

    http://www.chem.uw.edu.pl/badania-i-nauka/xx-ogolnopolskie-forum-nauczycieli-przedmiotow-przyrodniczych/

    Kolejne, XXI OFNPP odbędzie się w Rzeszowie