"EDUKACJA GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy uczyć?", Kraków, 8-9 czerwca 2018 r.

  • http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=17638/
  • Najbliższa doroczna konferencja KEG PTG: "Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym", Warszawa, 19-20 października 2018 r.

  • Komunikat - zaproszenie na konferencję
  • Karta zgłoszenia
  • Ostatnia doroczna konferencja KEG PTG pt. "Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły" została zorganizowana na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu w dniach 24-25 listopada 2017 r.

  • Komunikat - zaproszenie na konferencję
  • Karta zgłoszenia
  • Program