„Umysł dziecka nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, ale ogniem, który należy rozpalić”
Plutarch

Szanowni Państwo, Nasi Drodzy Goście,

Witamy na stronie Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, towarzystwa naukowego, które w roku 2018 obchodziło swoje 100-lecie.

Zapraszamy do śledzenia rozmaitych działań naszej Komisji, jej różnorodnych prac mających na celu doskonalenie kształcenia geograficznego realizowanego na różnych etapach edukacji. Prosimy zapoznać się z tematyką organizowanych przez nas konferencji naukowych oraz publikacjami z zakresu dydaktyki geografii. Zachęcamy również do zapoznania się z historią Polskiego Towarzystwa Geograficznego www.ptgeo.org.pl/towarzystwo/historia/ oraz historią Komisji Edukacji Geograficznej PTG: z ubogacającym nas dziedzictwem, o którym nie zapominamy oraz z postaciami, które tworzyły i nadal tworzą polską dydaktykę geografii.

Komisja Edukacji Geograficznej PTG ma za zadanie inicjowanie działań oraz koordynowanie prac w zakresie szeroko rozumianej edukacji geograficznej oraz dydaktyki geografii. Jednym z jej głównych celów jest dbanie o dobrą jakość i stosowną rangę szkolnej edukacji geograficznej, od której zależy dobre wykształcenie geograficzne młodego pokolenia.

Naszym obecnym wyzwaniem i zadaniem jest dbałość o to, by geografia jako przedmiot szkolny wróciła po latach na należną jej wysoką pozycję w kształceniu ogólnym z racji jej wielu różnorodnych wartości edukacyjnych, w tym wychowawczych.

Zapraszamy nie tylko do odwiedzin naszej strony, ale do kontaktu z nami. Liczymy na to, że wraz z Państwem – z szerokim gronem naukowców – dydaktyków geografii, z nauczycielami geografii, doradcami metodycznymi, z przyjaciółmi i sympatykami, uda nam się zrealizować postawione cele, a następnie wyznaczyć cele nowe i iść dalej, i sięgać wyżej…

Elżbieta Szkurłat
Przewodnicząca Komisji Edukacji Geograficznej PTG