Koleżanki i Koledzy – Geografowie

W grudniu 2015 r. Komisja Edukacji Geograficznej PTG wystosowała list do MEN prezentujący Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej eksponującej walory szkolnej geografii. Na jego podstawie zostaliśmy zaproszeni do grupy ekspertów przygotowujących zmiany w edukacji geograficznej. Do maja br. przeprowadziliśmy cztery spotkania regionalne dydaktyków i nauczycieli geografii. Odpowiedzieliśmy sobie na ważne pytania, które były przygotowaniem do ogólnopolskiej debaty geograficznej, która odbyła się 7 maja br. w MEN. Oceniamy, że debata była bardzo pożyteczna i owocna. Widać było jak bardzo NAM WSZYSTKIM – GEOGRAFOM – nauczycielom geografii wszystkich etapów edukacyjnych oraz pracownikom dydaktycznym szkół wyższych – zależy na dobrej edukacji geograficznej, jak wiele jest pomysłów na doskonalenie podstawy programowej oraz jak wielka jest nadzieja na korzystne zmiany w nauczaniu geografii. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami uda się nam przygotować takie propozycje, które będą miały szansę na realizację w zapowiadanej zmianie polskiej szkoły. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że wnioski z debat i podjęte na ich podstawie decyzje dotyczące zmian w systemie edukacji w Polsce ogłosi w dniu 27 czerwca b.r.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych geografów do współpracy. Zapraszamy do udziału w dyskusji nad podstawą programową z geografii. Czeka nas dużo pracy związanej z doborem treści i formułowaniem zapisów w podstawie programowej. Są szanse na korzystne zmiany, ale od nas zależy czy dobrze je wykorzystamy.

Joanna Angiel, Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat

kegptg, 11 maj 2016 12:55